|
|
|
چهارشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۶   
نام علی محمد جعفری نژاد مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی معارف اسلامی پست الکترونیک jafarinejad@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-353
زمنیه های تحقیقاتی حکمت متعالیه، فلسفه دین
آدرس صفحه شخصی http://jafarinejad.tafreshu.ac.ir
نام سیدعلی شفیع پور حسینی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی معارف اسلامی پست الکترونیک shafipur@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه معارف اسلامی - مسئول بسیج اساتید تلفن 086-36241-569
زمنیه های تحقیقاتی تاریخ اسلام، فقه، حقوق، علوم سیاسی
آدرس صفحه شخصی http://shafipour.tafreshu.ac.ir
نام علی ملکی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی معارف اسلامی پست الکترونیک maleki@tafreshu.ac.ir
سمت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تلفن 086-36241-298
زمنیه های تحقیقاتی علوم سیاسی
آدرس صفحه شخصی http://maleki.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.